banner

Garantievoorwaarden

De verschillende merken die wij voeren hebben ieder een eigen garantie beleid. Als distributeur van deze merken houden wij de fabrieks garantie als gegeven door een ieder individueel merk aan. Waar u wel op dient te letten zijn enkele huisregels welke door Actiescooters.nl gehanteerd worden, deze zijn in lijn met de garantie bepalingen van de individuele merken. 

Garantievoorwaarden Actiescooters

Garantie wordt alleen verstrekt aan de eerste eigenaar, ook dient u het aankoop bewijs te kunnen overleggen. 

Onderhoud en eventuele voorrij of transportkosten zijn voor de rekening van de gebruiker en vallen niet onder de garantie. 

Garantie op het voertuig komt te vervallen op het moment dat de minimale vereisten van onderhoud niet zijn behaald. Bij ieder scooter die Actiescooters.nl aflevert zit een bijbehorend service schema, welke u dient aan te houden om uw garantie te behouden. Wat de betreft de uitvoering van dit onderhoud bent u vrij te kiezen bij welk bedrijf u dit wil laten doen. Let er wel op dat dit bedrijf RDW erkend moet zijn en dat wanneer u bij een extern RDW erkend bedrijf het onderhoud laat uitvoeren de volledige garantie (garantie op onderdelen en eventueel werkloon) zal worden omgezet naar onderdelen omruilgarantie. Bij een onderdelen omruilgarantie heeft u enkel garantie op de garantie onderdelen, dus niet meer op eventuele vergoeding van het werkloon. Deze kosten komen dan voor uw eigen rekening. Indien u de onderhoudsbeurten door een externe, RDW erkende partij uit laat voeren dient u bij een garantie aanvraag de facturen van deze werkzaamheden te kunnen overleggen.

Garantie is enkel van toepassing op het frame, de motor en electrische delen welke defect zijn gegaan door technische gebreken of fabricagefouten. Actiescooters.nl behoudt zich het recht garantieclaims eerst door haar technische dienst te laten onderzoeken.

Uitgesloten van garantie zijn:

  • Onderdelen welke aan slijtage onderhevig zijn. U kunt hierbij denken aan banden, lampjes, zekeringen, rubbers, rem- en koppelingsbekleding, oliekeringen, riemen, filters, lak, verchroomde delen enz. 
  • Onderdelen waarbij de garantie beperkt is tot een maximale kilometerstand of termijn, hierbij houden wij 500 km aan voor kabels en 2 maanden voor de accu. Let op bij scooters met een alarm vervalt de garantie op de accu i.v.m. het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm. Voor het behoud van uw accu adviseren wij in dit geval een acculader.
  • De werkzaamheden welke bij onderhoud worden verricht. U kunt hierbij denken aan olie verversen, kleppen stellen, smeren, afstellen, reinigen enz. 
  • Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis, op het schroefwerk, op de uitlaat en/of alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen. 
  • Defecten die het gevolg zijn van ondeskundig of abnormaal gebruik. U kunt hierbij denken aan het te laat uitvoeren van onderhoudsbeurten, het rijden met een te hoge snelheid of het gebruik van verkeerde olie of benzine.
  • Schade als gevolg van een ongeluk, diefstal, natuurrampen, brand, verwaarlozing, (tijdelijke) overbelasting of verkeerd gebruik.Scooters waaraan zelf gesleuteld is.Het kapot trappen van de kickstartdeksel.
  • Het verkleuren of versmelten van plastic delen (kappen, zadel, tellers) door zonlicht. 
  • Scooters waar de originele onderdelen zijn vervangen door niet-originele onderdelen (cilinder, uitlaat, bougie, zuiger uitlaatdemper enz.)
  • Voertuigen welke buitengewoon weinig in gebruik zijn (minder dan 50 km / maand)

 

Let op! Actiescooters.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden of indirect geleden schade als gevolg van een reparatie (termijn). 

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Om de garantie voorwaarden van ieder individueel merk nogmaals na te lezen klikt u op de onderstaande logos 

Sym Scooter Logo             Peugeot Scooter Logo     Piaggio Logo       Vespa Scooter Logo             Berini Scooter Logo